Rijeka Drava

Regionalni Park Mura - Drava

Saznaj Više

Arboretum Opeka

Spomenik parkovne arhitekture

Saznaj Više

Kalnik

Značajni krajobraz

Saznaj Više

Trakošćan

Park - šuma

Saznaj Više

Špilja Vindija

Spomenik prirode - paleontološki

Saznaj Više

Gaveznica - Kameni vrh

Spomenik prirode - geološki

Saznaj Više

Ivanščica

Ekološka mreža NATURA 2000

Saznaj Više

Jadranska Kozonoška

Ekološka mreža NATURA 2000

Saznaj Više

Zaštita

i očuvanje izvornosti prirode u Varaždinskoj županiji

Upravljanje

zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

Promicanje

prirodnih vrijednosti Varaždinske županije

Juzup

Dobrodošli na stranice Javne ustanove “PRIRODA Varaždinske županije”!

“PRIRODA Varaždinske županije” je javna ustanova koja je osnovana s ciljem upravljanja zaštićenim područjima Varaždinske županije

Home numbres

Regionalni park
Spomenika prirode
Spomenika parkovne arhitekture
Područja ekološke mreže
Zaštićenih područja

Pogledajte naš najnoviji video

PUT VILA – poučna staza Trakošćan

Skip to content