Šaulovec – perivoj uz dvorac

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – park

Godina proglašenja zaštite: 1970. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode SRH br. Up/I°58-1970.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 263

Grad/općina: općina Beretinec

Opis položaja: Na brežuljku oko 8 km jugozapadno od Varaždina, na odvojku prometnice Beretinec – Črešnjevo

Površina zaštićenog područja: 5,74 ha

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Uz dvorac Šaulovec nalazi se razmjerno mali perivoj u kojem možemo razlikovati dekorativni parterni vrt ispred glavnog pročelja dvorca, te pejzažni parkovni prostor na začelju dvorca. Perivoj je nastao krajem 19. stoljeća, dok je parterni vrt ispred dvorca formiran početkom 20. stoljeća

Povijesni podaci:

Posjed u Šaulovcu nekad je pripadao obitelji Saloczy de Šaulovec, te je 1653.g. došao u vlasništvo plemićke obitelji Kiš. U 16. stoljeću je na mjestu današnjeg dvorca postojala kurija koju je plemićka obitelj Kiš 1791. godine obnovila, povećala te pretvorila u dvorac. Krajem 20. stoljeća dvorac i perivoj su preuređeni za potrebe novog vlasnika. Od 2020. godine vlasnik dvorca postala je Varaždinska županija te je pokrenuta njegova obnova.

Skip to content