Zaštićena područja

Zaštita pojedinih područja danas je još uvijek temeljna metoda očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, a zaštićena područja čine okosnicu sveukupne zaštite i ključne čvorove ekološke mreže, te predstavljaju utočišta i spremnike biološke raznolikosti. U Varaždinskoj županiji ovakvom je zaštitom obuhvaćeno oko 9 % njezine površine.

Zakon o zaštiti prirode definira zaštićeno područje kao geografski jasno određen prostor koji je namijenjen zaštiti prirode i kojim se upravlja radi dugoročnog očuvanja prirode i pratećih usluga ekološkog sustava.

Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj upisana su Upisnik zaštićenih područja www.bioportal.hr koji se vodi u ministarstvu nadležnom za poslove zaštite prirode, a proglašena su zaštićenim u jednoj od slijedećih kategorija zaštite:

 • strogi rezervat
 • nacionalni park
 • posebni rezervat
 • park prirode
 • regionalni park
 • spomenik prirode
 • značajni krajobraz
 • park-šuma
 • spomenik parkovne arhitekture

Navedene kategorije zaštite su najvećim dijelom kompatibilne i usuglašene s odgovarajućim međunarodno utvrđenim kategorijama Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN – International Union for Conservation of Nature).

U Varaždinskoj županiji nalazi se 26 područja zaštićenih u kategoriji regionalni park (1), spomenik prirode (5), značajni krajobraz (1), park-šuma (2) i spomenik parkovne arhitekture (17) ukupne površine od cca 11.795 ha.

 • Regionalni park
 • Značajni krajobraz
 • Park-Šume
 • Spomenici prirode
 • Spomenici parkovne arhitekture
 • Međunarodno zaštićena područja

1. Regionalni park Mura – Drava

Područje uz tok rijeke Drave u Varaždinskoj županiji zaštićeno je u sklopu šireg zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava, koji je ujedno i prvi proglašeni regionalni park u Republici Hrvatskoj.

Saznajte više

2. Kalnik

Područje Kalničkog gorja u Varaždinskoj županiji zaštićeno je u sklopu šireg zaštićenog područja značajnog krajobraza, koji se nalazi i na području susjedne Koprivničko-križevačke županije.

Saznajte više

3. Trakošćan

Parkovni prostor oko dvorca Trakošćan i okolno šumovito područje oko Trakošćanskog jezera dio je zaštićene prirodne cjeline park-šume Trakošćan.

Saznajte više

4. Dravska park šuma

Šumsko gradsko područje uz rijeku Dravu je od davnina omiljeno, poznato i vrlo posjećeno šetalište stanovnika grada Varaždina, a danas je zaštićeno u sklopu Dravske park-šume u Varaždinu.

Saznajte više

5. Skupina stabala bijelih topola

Skupina ogromnih stoljetnih stabla bijele topole u Dravskoj park-šumi u Varaždinu zaštićena su kao botanički spomenik prirode.

Saznajte više

6. Belina Lipa

Legendardna stoljetna lipa u središtu naselja Visoko predstavlja veliku kulturno-povijesnu vrijednost i zaštićena je kao spomenik prirode – rijetki primjerak drveća.

Saznajte više

7. Gaveznica – Kameni vrh

Nalazište poludragog kamena ahata i ostaci jedinog sačuvanog fosilnog vulkana na lokalitetu Gaveznica-Kameni vrh kod Lepoglave zaštićeni su kao spomenik prirode – geološki.

Saznajte više

8. Spilja Vindija

Špilja Vindija, jedno od najznačajnijih nalazišta ostataka neandertalaca u Europi, zaštićena je kao paleontološki spomenik prirode.

Saznajte više

9. Mačkova (Velika) spilja

Mačkova spilja, važno predpovijesno nalazište Hrvatske i ovog dijela Europe, zaštićena je kao paleontološki spomenik prirode.

Saznajte više

10. Arboretum Opeka

Arboretum Opeka, jedinstveni primjer parkovne arhitekture velike dendrološke raznolikosti, zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture – arboretum.

Saznajte više

11. Varaždinsko groblje

Stari dio Varaždinskog gradskog groblja predstavlja veliku hortikulturnu vrijednost , zbog čega je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

12. Bajnski dvori – perivoj uz dvorac

Perivoj uz ostatke dvorca nekadašnjeg bogatog vlastelinstva Bajnskih dvora danas je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

13. Jalkovec – perivoj uz dvorac

Perivoj uz dvorac u Jalkovcu danas je samo djelomično očuvan u izvornom obliku i zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

14. Klenovnik – perivoj uz dvorac

Perivoj uz najveći dvorac u Hrvatskoj - dvorac Klenovnik, zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

15. Križovljangrad – perivoj uz dvorac

Perivoj uz najsjeverniji dvorac u Hrvatskom Zagorju - dvorac Križovljan-grad, zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

16. Martijanec – perivoj uz dvorac

Perivoj uz plemićki dvorac u Martijancu zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

17. Novi Marof – perivoj uz dvorac

Nekadašnji romantičarski perivoj uz dvorac u Novom Marofu zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

18. Šaulovec – perivoj uz dvorac

Parkovni prostor uz plemićki dvorac Šaulovec danas je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

19. Veliki Bukovec – perivoj uz dvorac

Parkovni prostor uz dvorac u Velikom Bukovcu zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

20. Vidovec – perivoj uz dvorac

Nekadašnji perivoj romantičarskih obilježja uz dvorac u Vidovcu zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

21. Varaždinske Toplice – lječilišni perivoj

Stari lječilišni perivoj u Varaždinskim Toplicama zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

22. Lipe u Bednji – skupina stabala

Dvije stare lipe ispred župnog dvora u Bednji zaštićene su kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

23. Lipe u Varaždinskim Toplicama – skupina stabala

Drvored lipa ispred crkve sv. Martina u Varaždinskim Toplicama zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

24. Platana u Jalžabetu – pojedinačno stablo

Ogromna, stoljetna platana ispred dvorca u Jalžabetu zaštićena je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

25. Platana u Varaždinu – pojedinačno stablo

Velika platana na Banfici u Varaždinu zaštićena je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

26. Tisa u Čalincu – pojedinačno stablo

Stara tisa pored kurije Pongratz u Čalincu zaštićena je kao spomenik parkovne arhitekture.

Saznajte više

27. Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav

Na području Varaždinske županiji nalazi se dio UNESCO MAB TBR rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Pojam „rezervat biosfere“ ne znači strogu zaštitu područja, već je to naziv koncepta upravljanja područjem koji se temelji na UNESCO-vom programu „Čovjek i biosfera (Man and Biosphere – MAB)“. U okviru programa MAB posebno su razmotreni prekogranični rezervati biosfere (Transboundary Biosphere Reserves – TBR), te su predložene preporuke za njihov razvoj i rad.

Saznajte više
Bioportal www.iszp.hr
Skip to content