Ljubeščica

HR2001392 Ljubeščica

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska

Grad/općina: općina Ljubeščica

Opis položaja: Kalničko prigorje (livade južno od Ljubeščice)

Površina: 13,4793 ha

Ciljevi očuvanja:

Skip to content