Novi Marof – perivoj uz dvorac

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – park

Godina proglašenja zaštite: 1962. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Zavoda za zaštitu prirode NRH br. 81/5-1962.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 65

Grad/općina: grad Novi Marof

Opis položaja: u središtu Novog Marofa, uz prometnicu Varaždin-Zagreb, na brežuljku iznad doline rijeke Bednje

Površina zaštićenog područja: 12,65 ha

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Perivoj je vjerojatno nastao krajem 18. stoljeća, odmah nakon izgradnje dvorca. Sredinom 19. stoljeća imao je izrazito romantičarska obilježja, koja su danas prisutna tek u tragovima. U sjevernom dijelu perivoja nekada se nalazilo jezero, a važan element perivojne kompozicije bile su raznolike vizure na brojne cvjetne akcente (rondele s egzotičnim i raznobojnim grmovima i cvijećem). Od nekada velikog broja egzota danas su preostali tek pojedini primjerci, dok prevladavaju autohtone vrste šumske zajednice hrasta lužnjaka i graba.

Povijesni podaci:

Nastanak perivoja u Novom Marofu vezan je uz izgradnju novog imanja (majura, marofa) od strane grofova Erdödy, nakon požara u Grebengradu 1710. godine. Iznad tog majura je tek kasnije na maloj visoravni brežuljka izgrađen vlastelinski dvorac, koji je zadržao ime Novi Marof. Uz taj dvorac uređen je i perivoj, kasnije preuređivan u nekoliko navrata. Od 1926. godine dvorac i okolni prostor koristi se za potrebe bolnice.

Skip to content