Livade uz Bednju V

HR2001412 Livade uz Bednju V  

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska

Grad/općina: općina Martijanec, grad Ludbreg

Opis položaja: područje uz tok rijeke Bednje (Slanje – Hrastovsko)

Površina: 112,7849 ha

Ciljevi očuvanja:

Skip to content