Kalnik

Kategorija zaštite: značajni krajobraz

Godina proglašenja zaštite: 1985. godine

Akt o proglašenju zaštite: Odluka o proglašenju Kalnika značajnim krajolikom br. 01-897/1-1985 (Službeni vjesnik općine Križevci br. 05/1985)

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 352

Županije: Koprivničko-križevačka, Varaždinska

Grad/općina: općina Ljubešćica, grad Varaždinske Toplice, grad Novi Marof (u Varaždinskoj županiji)

Opis položaja: Najistaknutije i najviše područje Kalničkog gorja s okolnim šumskim sastojinama

Površina zaštićenog područja: 4.045,66 ha (ukupno), 1.261.97 ha (u Varaždinskoj županiji)

Natura 2000 područje: POP HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje, POVS HR2001318 Kalnik – Vranilac

Osnovne značajke:

Gorski masiv Kalnika je područje osobitih geoloških i geomorfoloških značajki, bogate krajobrazne i stanišne raznolikosti te kulturne i povijesne baštine. Rasjedi, raznoliki padovi slojeva, zdrobljene stijene i mineralni izvori svjedoče o intenzivnoj tektonici Kalničkog područja.

Najveći dio gorja prekriven je listopadnom šumom, dok prirodnih crnogoričnih šuma nema, osim fragmentarno sađenih sastojina četinjača. Područje ima veliki floristički značaj; na njemu su uz vrste srednjoeuropskog i euroazijskog flornog elementa prisutni i mediteranski, ilirski, pontski te alpski florni elementi. Najljepši dijelovi kalničke prirode mogu se doživjeti obilaskom uređene Poučne staze.

Povijesni podaci:

Ostaci zidina utvrda starih gradova Velikog i Malog Kalnika, nastalih polovicom 13. stoljeća, svojom estetskom, kulturno-povijesnom i turističkom vrijednošću upotpunjuju  krajobraznu raznolikost koju pruža značajni krajobraz Kalnik.

Skip to content