Kalnik

Kategorija zaštite: značajni krajobraz

Godina proglašenja zaštite: 1985. godine

Akt o proglašenju zaštite: Odluka o proglašenju Kalnika značajnim krajolikom br. 01-897/1-1985 (Službeni vjesnik općine Križevci br. 05/1985)

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 352

Županije: Koprivničko-križevačka, Varaždinska

Grad/općina: općina Ljubešćica, grad Varaždinske Toplice, grad Novi Marof (u Varaždinskoj županiji)

Opis položaja: Najistaknutije i najviše područje Kalničkog gorja s okolnim šumskim sastojinama

Površina zaštićenog područja: 4.045,66 ha (ukupno), 1.261.97 ha (u Varaždinskoj županiji)

Natura 2000 područje: HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje (POP), HR2001318 Kalnik – Vranilac (POVS)

Osnovne značajke:

Područje osobitih geoloških i geomorfoloških značajki, bogate krajobrazne i stanišne raznolikosti, te bogate kulturne i povijesne baštine. Rasjedi, raznoliki padovi slojeva, zdrobljene stijene i mineralni izvori svjedoče o intenzivnoj tektonici Kalničkog područja. Najveći dio je pod listopadnom šumom, dok čistih prirodnih crnogoričnih šuma nema, osim fragmentarno sađenih crnogoričnih sastojina. Područje ima veliki floristički značaj, zbog prisustva nekih mediteranskih, ilirskih, pontskih i alpskih biljaka. Najljepši dijelovi kalničke prirode mogu se doživjeti obilaskom uređene Poučne staze.

Povijesni podaci:

Ostaci zidina utvrda starih gradova Velikog i Malog Kalnika (nastalih polovicom 13. stoljeća) svojim estetskim, kulturno-povijesnim i turističkim značenjem upotpunjuju  vrijednost i i krajobraznu raznolikosti koju pruža značajni krajobraz Kalnik.

Skip to content