Kalnik – Vranilac

HR2001318 Kalnik – Vranilac

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska, Koprivničko-križevačka

Gradovi/općine u Varaždinskoj županiji: općina Ljubeščica

Opis položaja: Vršni dio Kalničkog gorja

Površina: 23.2991 ha (cca 12,74 ha u Varaždinskoj županiji)

Ciljevi očuvanja:

Skip to content