Lipe u Bednji – skupina stabala

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – skupina stabala

Godina proglašenja zaštite: 1969. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode SRH br. Up/I°49-1969.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 233

Grad/općina: općina Bednja

Opis položaja: ispred župnog dvora u naselju Bednja, nedaleko od Trakošćana

Površina zaštićenog područja: pojedinačni objekt

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Točna godina sadnje lipa (veća Tilia platyphyllos – velelisna, rana lipa i manja Tilia cordata – sitnolisna, kasna lipa) ispred župnog dvora u Bednji nije poznata. Kako je gradnja župnog dvora završena 1799. godine, gotovo je sigurno da su u to vrijeme bile zasađene i lipe. Obzirom da je župna crkva sv. Marije u Bednji barokna građevina (iz 1802. godine) s obrambenim tornjem starijim od crkve, moguće je da je veća lipa zasađena i ranije. Naime, crkva koju navode crkveni povijesni izvori iz 1966. godine stradala je odronom brijega, te je početkom 19. stoljeća na tom mjestu (pregradnjom i dogradnjom) nastala današnja crkva. Obzirom na dimenzije (opseg veći od 6 m u prsnoj visini) postoji vjerojatnost da je veća lipa zasađena tijekom 17. stoljeća, još u vrijeme postojanja nekadašnje crkve.

Povijesni podaci:

Zaštićene lipe u Bednji su odraz nekadašnje tradicije sadnje drveća (osobito lipa) uz crkve i druge javne institucije. U prošlosti su se pojedinačna stabla ili grupe stabala u pravilu uvijek sadile uz okupljališta ljudi, najčešće crkve ili škole. Ta su stabla nekada bila svojevrsni orjentiri i vizualni akcenti u prostoru, dok su danas to raritetni primjerci zbog svojih dimenzija, starosti ili habitusa. Lipe su sastavni i nedjeljivi dio pojedinih naselja, ne samo u smislu vizualne prepoznatljivosti već i zbog osjećaja pripadnosti lokalnoj sredini.

Skip to content