Vidovec – perivoj uz dvorac

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – park

Godina proglašenja zaštite: 1972. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode SRH br. Up/I°18-1972.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 280

Grad/općina: općina Vidovec

Opis položaja: u središtu naselja Vidovec, uz prometnicu Varaždin-Ivanec, oko 8 km jugozapadno od Varaždina

Površina zaštićenog područja: 1,46 ha

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Razmjerno mali perivoj je vjerojatno nastao u prvoj polovici 19. stoljeća, odmah nakon izgradnje dvorca. Sredinom 19. stoljeća imao je izrazito romantičarska obilježja, što dokazuje bogat i raznolik parkovni inventar koji je očuvan tek na starim fotografijama. Pored samoniklog drveća u perivoju pejzažnih karakteristika posađene su i brojne egzote, a sjeveroistočno od dvorca nekada se nalazilo i veliko jezero.

Povijesni podaci:

Dvorac je vjerojatno izgrađen u prvoj polovici 19. stoljeća, kada je posjed pripadao obitelji Bužan. Prije izgradnje dvorca postojao je vjerojatno majur, a možda i kurija. Ranije je Vidovec pripadao i grofovima Patačić, dok je kasnije prešao u vlasništvo baruna Jordis-Lohausen, koji je dogradio i preuredio postojeći dvorac.

Skip to content