Jalkovec – perivoj uz dvorac

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – park

Godina proglašenja zaštite: 1972. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode SRH br. Up/I°6/1972.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 279

Grad/općina: grad Varaždin

Opis položaja: U središtu naselja Jalkovec, oko 3 km jugozapadno od Varaždina

Površina zaštićenog područja: 2,68 ha

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Perivoj je samo djelomično očuvan u izvornom obliku, a većinom su prisutne suvremene parkovne improvizacije. Najstarija poznata razvojna faza potječe iz 1860. godine kada je postojao perivoj oblikovan u pravilnoj geometrijskoj formi s grabovim šišanim alejama u obliku potkove, koje s objektom zatvaraju pravilan pravokutni prostor podijeljen križno položenim stazama (obilježja kasnog baroka). Krajem 19. stoljeća perivoj je proširen na okolni prostor obuhvativši i dio šume u neposrednoj blizini (pejzažna faza), dok je nakon izgradnje dvorca 1910. godine obogaćen cvjetnim kompozicijama.

Povijesni podaci:

Nastanak i razvoj perivoja započinje još u vrijeme postojanja kurije i posjeda plemićke obitelji Josipović i nastavlja se nakon rušenja kurije i izgradnje dvorca pl. Leitnera (najmlađi dvorac u Hrvatskom Zagorju). Razvijao se u tri faze: kasnobarokno-klasicistička faza u prvoj polovici 19. stoljeća, pejzažna faza potkraj 19. stoljeća te faza nakon izgradnje dvorca 1910. godine. Krajem 20. stoljeća dvorac i perivoj su preuređeni za potrebe novog vlasnika.

Skip to content