Vršni dio Ravne gore

HR2000369 Vršni dio Ravne gore 

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska

Grad/općina: grad Lepoglava, općina Klenovnik, općina Donja Voća

Opis položaja: područje vršnog dijela Ravne gore

Površina: 763,9239 ha

Ciljevi očuvanja:

Skip to content