Lipe u Varaždinskim Toplicama – skupina stabala

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – skupina stabala

Godina proglašenja zaštite: 1963. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Zavoda za zaštitu prirode SRH 191/3 – 1963.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 96

Grad/općina: grad Varaždinske Toplice

Opis položaja: u središtu Varaždinskih Toplica, na povišenom terenu ispred župne crkve

Površina zaštićenog područja: pojedinačni objekt

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Od zaštićene skupine starih lipa interesantnog habitusa (Tilia platyphyllos – velelisna, rana lipa) danas je ostalo sačuvano 10 stabala. Točna godina njihove sadnje nije poznata. S obzirom na to da je crkva sv. Martina kasnogotička građevina koja je u potpunosti preuređena 1763. godine, pretpostavlja se da su otprilike u to vrijeme zasađene i prve lipe. Zbog redovitog orezivanja lipe su razvile specifičan habitus.

Povijesni podaci:

Zaštićena skupina lipa ispred i oko župne crkve sv. Martina u Varaždinskim Toplicama odraz je nekadašnje tradicije sadnje drveća (osobito lipa) uz crkve i druge javne institucije. U prošlosti su se pojedinačna stabla ili grupe stabala u pravilu uvijek sadile uz okupljališta ljudi, najčešće crkve ili škole. Ta su stabla nekada bila svojevrsni orijentiri i vizualni akcenti u prostoru, dok su danas to raritetni primjerci zbog svojih dimenzija, starosti ili habitusa. Lipe su sastavni i nedjeljivi dio pojedinih naselja, ne samo u smislu vizualne prepoznatljivosti već i zbog osjećaja pripadnosti lokalnoj sredini.

Skip to content