Martijanec – perivoj uz dvorac

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – park

Godina proglašenja zaštite: 1969. godina

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode SRH br. Up/I°48-1969.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 229

Grad/općina: općina Martijanec

Opis položaja: U naselju Martijanec, uz glavnu prometnicu Varaždin – Koprivnica

Površina zaštićenog područja: 6,27 ha

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Perivoj oko klasicističkog dvorca Patačić – Rauch formiran je vjerojatno istodobno s izgradnjom dvorca tijekom prve polovice 19. stoljeća. Razlikuju se tri perivojne cjeline: ulazni parkovni prostor sjeverno od dvorca s alejom duglazija, nekadašnji ovalni cvjetnjak ispred južnog pročelja dvorca, te pejzažno koncipirani parkovni prostor u nastavku. Uz autohtono drveće u perivoju se nalaze i brojne egzote.

Povijesni podaci:

Najstariji podaci o martijanečkom dvorcu datiraju iz sredine 18. stoljeća kada je u njemu živio Gabrijel Gotal, posljednji potomak Gotalovečkih, stare plemićke obitelji. Nakon njegove smrti 1740. godine vlasnici Martijanca postali su bogati grofovi Patačići, te nakon njih barun Rauch i njegovi nasljednici. Početkom 21. stoljeća dvorac se počeo preuređivati za stanovanje novoga vlasnika.

Skip to content