Belina Lipa

Kategorija zaštite: spomenik prirode – rijetki primjerak drveća

Godina proglašenja zaštite: 1966. godina

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode br. 71/3 – 1966

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 167

Grad/općina: općina Visoko

Opis položaja: Kalničko prigorje, na malom zelenom otoku uz glavnu cestu u središtu naselja Visoko

Površina zaštićenog područja: pojedinačni objekt

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

U vrijeme zaštite lipa (Tilia platyphyllos, =T. grandiflora, velelisna lipa) je bila raritetno stablo visine 20 m, s opsegom debla od 8,90 m te prsnog promjera od 2,82 m.

Danas je u deblu vidljiva velika šupljina, ali nakon redukcije krošnje uslijed značajnijeg odumiranja grana i učvršćivanja ostatka debla vezovima, Belina lipa polako stvara novu krošnju.

Ubraja se među najstarija stabla u Hrvatskoj, a pod zaštitom je i zbog svojeg velikog kulturno-povijesnog značaja.

Povijesni podaci:

Prema legendi, lipu je zasadio hrvatsko-ugarski kralj Bela IV. Arpadović kada je davne 1242. godine bježao pred Tatarima u Dalmaciju, zbog čega je lipa dobila naziv „Belina lipa“. Nepoznati pjesnik o legendarnoj je lipi prije stotinu godina ispjevao pjesmu, a pod njezinom su se krošnjom odvijali brojni važni događaji iz života ljudi okolnog kraja.

Skip to content