Livade uz Bednju II

HR2001409 Livade uz Bednju II  

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska

Grad/općina: grad Lepoglava, grad Ivanec, općina Maruševec

Opis položaja: područje uz tok rijeke Bednje (Lepoglava – Ivanec – Stažnjevec – Margečan)

Površina: 1.144,9204 ha

Ciljevi očuvanja:

Skip to content