Livade uz Bednju III

HR2001410 Livade uz Bednju III 

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska

Grad/općina: grad Novi Marof, grad Varaždinske Toplice, općina Ljubeščica

Opis položaja: područje uz tok rijeke Bednje (Presečno – Novi Marof – Ključ – Orehovec)

Površina: 307,6906 ha

Ciljevi očuvanja:

Skip to content