Tisa u Čalincu – pojedinačno stablo

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo

Godina proglašenja zaštite: 1963. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Zavoda za zaštitu prirode SRH 114/3 – 1963.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 80

Grad/općina: općina Maruševec

Opis položaja: na istaknutom brežuljku ispred jugoistočnog pročelja kurije Pongratz u naselju Čalinec, između Maruševca i Vinice, zapadno od Varaždina

Površina zaštićenog područja: pojedinačni objekt

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Tisa (Taxus baccata) u Čalincu ubraja se među najveće sađene primjerke te vrste u Hrvatskoj, osobito zbog debljine debla (opseg debla u prsnoj visini iznosi preko 4,20 m). Tisa je vjerojatno zasađena početkom 19. stoljeća, te se njezina starost procjenjuje na preko 200 godina.

Povijesni podaci:

Tisa uz kuriju Pongratz u Čalincu je gotovo jedini dokaz postojanja perivoja koji se nekada nalazio na ovome mjestu. Od perivoja, čija je površina iznosila oko 3 ha, danas je ostao tek manji broj stabala oko kurije i poneko stablo koje pripada okućnicama okolnih kuća. Nova cesta koja prolazi pokraj kurije presjekla je perivoj na dva djela, uz cestu su izgrađene kuće, tako da je perivoj danas u potpunosti uništen. Vrijeme nastanka nekadašnjeg perivoja, kao ni vrijeme sadnje tise, nije poznato. Budući da je perivoj ucrtan na katastarskoj karti iz 1860. godine, sa sigurnošću se može tvrditi da je nastao prije te godine, stoga je tisa vjerojatno zasađena početkom 19. stoljeća.

Skip to content