Križovljangrad – perivoj uz dvorac

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – park

Godina proglašenja zaštite: 1952. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Konzervatorskog zavoda (Odjela za zaštitu prirodnih rijetkosti) br. 534-II-1952.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 28

Grad/općina: općina Cestica

Opis položaja: Područje uz staro korito rijeke Drave kod Virja Križovljanskog, uzvodno od Ormoškog  jezera

Površina zaštićenog područja: 22,97 ha

Natura 2000 područje: HR1000013 Dravske akumulacije (POP), HR2001307 Drava akumulacije (POVS)

Osnovne značajke:

Uz dvorac Križovljan-grad (najsjeverniji dvorac u Hrvatskom Zagorju) formiran je pejzažni perivoj engleskog tipa, na koji se nadovezuje prirodna autohtona šuma uz dravski rukavac. Travnate plohe s lijepo komponiranim skupinama drveća i soliternim stablima hrasta lužnjaka formiraju klasični primjer engleskog perivoja. Prema nekim izvorima perivoj je oblikovan oko 1800. godine, a preoblikovan 1869. godine. U perivoju se nalazi veći broj autohtonog drveća, zajedno sa rijetkim formama i križancima egzotičnih vrsta.

Povijesni podaci:

Zidani nizinski burg Križovljan-grad podignut je u 17. stoljeću. Dvorac je bio najpoznatiji u 18. stoljeću kada je njegov vlasnik bio Karlo Paszthory. Renesansni karakter nekadašnjeg „wasserburga“ vidljiv je po ostacima jaraka oko dvorca u koji se ulazilo preko drvenog mosta. Danas je na mjestu mosta jarak zatrpan. Cjelovitost nekadašnjeg perivojnog prostora danas je narušena izgradnjom dravskog nasipa, kao i cestom koja prolazi neposredno uz dvorac.

Skip to content