Livade uz Bednju I

HR2001408 Livade uz Bednju I  

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska

Grad/općina: općina Bednja

Opis položaja: područje uz tok rijeke Bednje (izvorišni dio – Trakošćan – Bednja – Rinkovec)

Površina: 226,4343 ha

Ciljevi očuvanja:

Skip to content