Arboretum Opeka

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – arboretum

Godina proglašenja zaštite: 1947. godine

Akt o proglašenju zaštite: Odluka Zemaljskog zavoda za zaštitu prirodnih rijetkosti br. 175/47

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 1

Grad/općina: općina Vinica

Opis položaja: parkovni prostor uz cestu u naselju Marčan u viničkom kraju, oko 20-ak km zapadno od Varaždina

Površina zaštićenog područja: 50,43 ha

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Perivoj pejzažnih i romantičarskih obilježja, jedinstven po svojim oblikovnim elementima koje ostvaruje upotrebom brojnih biljnih vrsta najrazličitijih formi, varijeteta i kultivara. Iako nije osnovan s namjerom da bude arboretum već perivoj uz dvorac, zbog svoje bogate dendrološke zbirke stječe status arboretuma i danas je jedini zaštićeni kontinentalni arboretum u Hrvatskoj.

Zbog specifičnih mikroklimatskih i edafskih uvjeta lokalitet je pogodan za dobar razvoj biljnoga materijala, te su u njemu uspješno uzgojene brojne egzotične vrste koje je grof Bombelles nabavljao iz raznih krajeva svijeta. Mnoge su se vrste očuvale i do danas, od kojih su neki primjerci značajni već zbog svoje starosti od preko 150 godina i dimenzija koje su dostigli, dok su drugi jedinstveni radi svojih visokih estetskih svojstava ili rijetkosti. Pojedini značajni primjerci izdvojeni su na uređenoj poučnoj stazi.

Povijesni podaci:

Prema usmenoj predaji perivoj je bio oblikovan već 1700. godine, a kako je u to vrijeme izgledao možemo samo naslućivati. Prirodna šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena, čiji je rub sezao sve do samog dvorca, te livada u ravnici, vjerojatno su predstavljali prvi autohtoni krajobrazni parkovni prostor čija su jednostavnost i ljepota bili dostojan okoliš plemićkom dvorcu.

Perivoj kakav danas poznajemo počeo se oblikovati sredinom 19. stoljeća kada je vlasnikom posjeda postao grof Marko Bombelles, a dvorac se počeo preuređivati u duhu historicizma. U povoljnim klimatskim uvjetima uspješno su uzgojene brojne egzotične vrste koje je grof Bombelles donosio sa svojih putovanja, pretvarajući tako perivoj oko svog dvorca u pravi arboretum.

Skip to content