Arboretum Opeka

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – arboretum

Godina proglašenja zaštite: 1947. godine

Akt o proglašenju zaštite: Odluka Zemaljskog zavoda za zaštitu prirodnih rijetkosti br. 175/47

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 1

Grad/općina: općina Vinica

Opis položaja: parkovni prostor uz cestu u naselju Marčan u viničkom kraju, oko 20-ak km zapadno od Varaždina

Površina zaštićenog područja: 50,43 ha

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Arboretum uz istoimeni dvorac je perivoj pejzažnih i romantičarskih obilježja, jedinstven po svojim vizurama, ljepoti krajobrazne kompozicije i kolorističkim efektima ostvarnim upotrebom najrazličitijih formi, varijeteta i kultivara brojnih biljnih vrsta. Iako nije osnovan s tom namjerom, perivoj zbog svoje bogate dendrološke zbirke stječe status arboretuma te je i danas jedini zaštićeni kontinentalni arboretum u Hrvatskoj.

Zbog specifičnih mikroklimatskih i edafskih uvjeta lokalitet je pogodan za dobar razvoj biljnoga materijala te su u njemu uspješno uzgojene brojne egzotične vrste koje je grof Bombelles nabavljao iz raznih krajeva svijeta. Mnoge od njih očuvale se se do danas. Pojedini primjerci značajni su zbog svoje starosti od preko 150 godina i dimenzija koje su dostigli, dok su drugi jedinstveni radi svojih visokih estetskih svojstava ili rijetkosti.

Povijesni podaci:

Prema usmenoj predaji perivoj je bio oblikovan već 1700. godine, a kako je u to vrijeme izgledao možemo samo nagađati. Prirodna šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena, čiji je rub sezao sve do samog dvorca, te livada u ravnici vjerojatno su predstavljali prvi autohtoni krajobrazni parkovni prostor čija su jednostavnost i ljepota bili dostojan okoliš plemićkom dvorcu.

Perivoj kakav danas poznajemo počeo se oblikovati sredinom 19. stoljeća kada je vlasnikom posjeda postao grof Marko Bombelles, a dvorac se počeo preuređivati u duhu historicizma. U povoljnim klimatskim uvjetima uspješno su uzgojene brojne egzotične vrste koje je grof Bombelles donosio sa svojih putovanja, pretvarajući tako perivoj oko svog dvorca u pravi arboretum.

Skip to content