Veliki Bukovec – perivoj uz dvorac

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – park

Godina proglašenja zaštite: 1963. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Zavoda za zaštitu prirode NRH br. 29/1-1963.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 69

Grad/općina: općina Veliki Bukovec

Opis položaja: u naselju Veliki Bukovec,u nizini  oko 10 km sjeveroistočno od Ludbrega, između rijeka Plitvice i Bednje (nedaleko njihova ušća u Dravu)

Površina zaštićenog područja: 11,58 ha

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Perivoj se počeo uređivati sredinom 18. stoljeća, odmah nakon izgradnje dvorca. Nastao je dijelom od postojeće šume hrasta lužnjaka s grabom, jasenom, klenom, bijelom topolom i brijestom, dijelom od livadnih površina, uz sadnju brojnih egzotičnih vrsta. Ima obilježja engleskih perivoja, a samo je manji dio ispred dvorca bio oblikovan kao ornamentalni barokni vrt. U perivoju se nalazi i jezero.

Povijesni podaci:

Već u 16. stoljeću sagrađena je u Velikom Bukovcu utvrda koja je služila kao utočište okolnom stanovništvu (od turskih pustošenja). Sredinom 17. stoljeća grof Ivan Drašković pretvorio je velikobukovečki posjed u vlastelinstvo, s plemićkom kurijom u Velikom Bukovcu. Dvorac je izgrađen sredinom 18. stoljeća i bio je omiljeno obitavalište grofova Drašković. Krajem 20. stoljeća dvorac i perivoj su preuređeni za potrebe novog vlasnika.

Skip to content