Bajnski dvori – perivoj uz dvorac

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – park

Godina proglašenja zaštite: 1968. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode SRH br. 80/2-1968.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 198

Grad/općina: općina Vinica

Opis položaja: Na padinama i brežuljku kod Ladanja Gornjeg (između Maruševca i Vinice), uz ostatke nekadašnjeg dvorca

Površina zaštićenog područja: 10,63 ha

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Perivoj oko dvorca podignut je šezdesetih godina 19. stoljeća te je preoblikovan u nekoliko navrata. Nalazi se u neposrednoj blizini autohtone šume hrasta kitnjaka i graba i ima pejzažna obilježja. Osim samoniklih hrastova i grabova u perivoju se nalaze i egzote listača te brojne vrste četinjača koje mu daju osobito obilježje. Od nekadašnjih vrtnih objekata i sadržaja do danas su ostale očuvane kamene stube, dio balustrade, jezero i kapela u kojoj su sahranjeni Ivan i Terezija Erdödy.

Povijesni podaci:

Nekadašnje vlastelinstvo osnovao je 1610. godine plemić Bot de Bajna, po kojem je ono i nazvano Bajnskim dvorima. Sredinom 19. stoljeća posjed prelazi u vlasništvo grofa Erdödy te se krajem 19. stoljeća u Bajnskim dvorima nalazi velika zbirka umjetnina. U velikom požaru 1918. godine stradao je dvorac s brojnim umjetninama, a ostalo je sačuvano samo istočno krilo dvorca s tornjem.

Skip to content