Livade kod Hudinčeca

HR2001378 Livade kod Hudinčeca

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska

Grad/općina: Bednja

Opis položaja: područje Maceljskog gorja (livadne površine oko sela Hudinčeci)

Površina: 13,2771 ha

Ciljevi očuvanja:

Skip to content