Varaždinsko groblje

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – park

Godina proglašenja zaštite: 1966. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode SRH br. 148/10-1966.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 176

Grad/općina: grad Varaždin

Opis položaja: Hallerova aleja u jugozapadnom dijelu grada Varaždina

Površina zaštićenog područja: 6,19 ha

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Kao posebno oblikovan parkovni prostor varaždinsko groblje je poznato već  preko stotinjak godina. Ono je danas izuzetan spoj hortikulture (klasicistički perivoj) i umjetničkih spomenika (djela Augustinčića, Frangeša i Vojkovića), zbog čega se ubraja među najljepša groblja u Europi. Impresionira savršen red i sklad Thuja koje omeđuju široke aleje, sakrivaju nadgrobne spomenike, te stvaraju atmosferu intimnosti i mira.

Povijesni podaci:

Groblje na ovoj lokaciji se prvi puta spominje 1773. godine (prema povjesničaru Wissertu) i to je godina koja se u upravi Varaždinskog groblja vodi kao godina njegovog osnutka.  Za današnji  izgled groblja zaslužan je Herman Haller koji  početkom 20.-tog stoljeća započinje oblikovanje kakvo je i danas prisutno, te postojeće groblje pretvara u parkovni prostor. Uzore za oblikovanje Herman Haller pronalazi u vrtovima i parkovima austrijskih i njemačkih gradova, koji se tada uređuju prema uzoru na versajsku vrtnu arhitekturu poznatu kao francuski stil.

Skip to content