Lonja

HR2001405 Lonja

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska

Grad/općina: općina Breznički Hum, općina Visoko, općina Breznica

Opis položaja: područje dijela toka rijeke Lonje (Breznički Hum – Jarek Bisaški)

Površina: 4,3554 ha

Ciljevi očuvanja:

Skip to content