Špilja pod Špicom

HR2001195 Špilja pod Špicom  

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska

Grad/općina: općina Ljubeščica

Opis položaja: na području Kalničkog gorja, na istočnim obroncima brda Špica

Površina: 0.7833 ha

Ciljevi očuvanja:

Skip to content