Platana u Jalžabetu – pojedinačno stablo

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo

Godina proglašenja zaštite: 1963. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Zavoda za zaštitu prirode SRH 113/3 – 1963.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 84

Grad/općina: općina Jalžabet

Opis položaja: u parkovnom prostoru ispred dvorca u Jalžabetu, u dravskoj ravnici oko 10 km istočno od Varaždina, uz prometnicu Varaždin-Ludbreg

Površina zaštićenog područja: pojedinačni objekt

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Platana u Jalžabetu (Platanus acerifolia – javorolisna) se ubraja među najstarija, još postojeća sađena stabla odn. stabla najjačeg debla na području Hrvatske. Opseg njenog debla u prsnoj visini iznosi preko 11,5 m. Platana je vjerojatno bila postojeće soliterno stablo na livadi ili uz neki objekt još prije izgradnje dvorca 1744. godine, te se njezina starost procjenjuje na više od četiri stotine godina.

Povijesni podaci:

O perivoju uz dvorac u Jalžabetu zna se vrlo malo: vjerojatno je osnovan nakon 1860. godine, što potvrđuje katastarska karta i starost postojećih stabala. Jedino velika platana, čija se starost procjenjuje na više od četiri stotine godina, upućuje na veću starost.

Skip to content