Platana u Jalžabetu – pojedinačno stablo

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo

Godina proglašenja zaštite: 1963. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Zavoda za zaštitu prirode SRH 113/3 – 1963.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 84

Grad/općina: općina Jalžabet

Opis položaja: u parkovnom prostoru ispred dvorca u Jalžabetu, u dravskoj ravnici oko 10 km istočno od Varaždina, uz prometnicu Varaždin-Ludbreg

Površina zaštićenog područja: pojedinačni objekt

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Platana u Jalžabetu (Platanus x hispanica, P. x acerifolia – hibridna, javorolisna platana) ubraja se među najstarija sađena stabala na prostoru Hrvatske, opsega debla u prsnoj visini od 11,5 metara. Pretpostavlja se da je golema platana vjerojatno bila soliterno stablo na livadi ili uz neki objekt i prije izgradnje dvorca 1744. godine.

Prema jednoj predaji, donijeli su je i zasadili povratnici iz križarskih ratova u 13. stoljeću. Međutim, s obzirom da najstariji podaci o javorolisnoj platani u Europi sežu u 17. stoljeće, pretpostavka je da je platana u Jalžabetu ipak nešto „mlađa“.

Povijesni podaci:

O perivoju uz dvorac u Jalžabetu zna se vrlo malo: vjerojatno je osnovan nakon 1860. godine, što potvrđuje katastarska karta i starost postojećih stabala. Jedino velika platana, čija se starost procjenjuje na više od četiri stotine godina, upućuje na veću starost.

Skip to content