Kontakt

JU „PRIRODA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE“

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
OIB: 41913392636
Adresa: Ulica Stanka Vraza 4 (3 kat), 42 000 Varaždin, Hrvatska
Telefon: +385 42 300 640; +385 42 300 642
Fax: +385 42 300 641
Email: zastita.prirode@vz.t-com.hr

 

URED RAVNATELJA
Sanja Kopjar – ravnateljica
Tel: +385 42 300 640
Email: s.kopjar@priroda-vz.hr

Alenka Car – administrativni referent
Tel: +385 42 300 642
Email: a.car@priroda-vz.hr, zastita.prirode@vz.t-com.hr

STRUČNA SLUŽBA
Tel: +385 42 300 642
Email: s.kopjar@priroda-vz.hr, zastita.prirode@vz.t-com.hr

SLUŽBA ČUVARA PRIRODE
Nikola Ščuric – čuvar prirode
Tel: +385 99 667 8824
Email: n.scuric@priroda-vz.hr

    Skip to content