Skupina stabala bijelih topola

Kategorija zaštite: spomenik prirode – botanički

Godina proglašenja zaštite: 2001. godina

Akt o proglašenju zaštite: Odluka o proglašenju (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/2001)

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 441

Grad/općina: grad Varaždin

Opis položaja: skupina bijelih topola u jugoistočnom dijelu Dravske park-šume u Varaždinu

Površina zaštićenog područja: 1,51 ha

Natura 2000 područje: HR1000013 Dravske akumulacije (POP), HR2001307 Drava akumulacije (POVS)

Osnovne značajke:

Bijela topola (Populus alba L.) je autohtona vrsta koja je unutar jugoistočnog dijela Dravske park-šume niknula u jednoj cjelovitoj skupini od oko 70-ak stabala. Radi se o raritetnim primjercima visine od 31 do 42 m i opsega debla od 200 do 521 cm, starosti oko 100-tinjak godina. Ove topole su najveća botanička vrijednost šume i vjerojatno najmarkantniji primjerci te vrste u ovom dijelu Hrvatske. Divovska stabla bijele topole na specifičan način svojim impozantnim stablima upotpunjuju i oplemenjuju krajolik uz rijeku Dravu.

Povijesni podaci:

Prevladavajuću autohtonu vegetaciju područja uz rijeku Dravu kod Varaždina nekad su činile nizinske poplavne šume, čiji je razvoj bio ovisan o stalnom prisustvu većih količina vode u tlu. Bijela topola je jedna od nekada najraširenijih vrsta higrofita na tom prostoru. Unatoč velikim intervencijama čovjeka (vezanim uz izgradnju HE Varaždin i HE Čakovec, te unošenje alohtonih vrsta), u jugoistočnom dijelu Dravske park-šume u Varaždinu ostala je očuvana skupina stoljetnih stabala bijelih topola. Jedinstvenost ove skupine stabala naglašena je i u Prostornom planu Općine Varaždin iz 1983. godine.

Skip to content