Skupina stabala bijelih topola

Kategorija zaštite: spomenik prirode – botanički

Godina proglašenja zaštite: 2001. godina

Akt o proglašenju zaštite: Odluka o proglašenju (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/2001)

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 441

Grad/općina: grad Varaždin

Opis položaja: skupina bijelih topola u jugoistočnom dijelu Dravske park-šume u Varaždinu

Površina zaštićenog područja: 1,51 ha

Natura 2000 područje: POP HR1000013 Dravske akumulacije, POVS HR2001307 Drava akumulacije

Osnovne značajke:

Bijela topola (Populus alba L.) je zavičajna vrsta koja je unutar jugoistočnog dijela Dravske park-šume niknula u jednoj cjelovitoj skupini od oko 70-ak stabala. To su raritetni primjerci impozantnih dimenzija: visine od 27 do 42 m, opsega debla od 200 do 521 cm te  starosti preko 100 godina.

Skupina stabala bijele topole predstavlja najveću botaničku vrijednost Dravske park-šume, a radi se o vjerojatno najmarkantnijim primjercima vrste u ovom dijelu Hrvatske. Divovska stabla na specifičan način upotpunjuju i oplemenjuju krajolik uz rijeku Dravu.

Povijesni podaci:

Prevladavajuću autohtonu vegetaciju područja uz rijeku Dravu kod Varaždina nekad su činile nizinske poplavne šume, čiji je razvoj bio ovisan o stalnom prisustvu većih količina vode u tlu. Bijela topola jedna je od nekada najraširenijih vrsta higrofita na tom prostoru, a skupina od 70-ak stabala sačuvala se u jugoistočnom dijelu Dravske park-šume unatoč značajnim intervencijama čovjeka (vezanim uz izgradnju HE Varaždin i HE Čakovec te unošenje alohtonih vrsta).

Jedinstvenost ove skupine stabala naglašena je i u Prostornom planu Općine Varaždin iz 1983. godine.

Skip to content