Klenovnik – perivoj uz dvorac

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – park

Godina proglašenja zaštite: 1963. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Zavoda za zaštitu prirode NRH br. 10/2-1963.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 74

Grad/općina: općina Klenovnik

Opis položaja: u Klenovniku, na istaknutom brežuljku južnih obronaka Ravne gore

Površina zaštićenog područja: 11,34 ha

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Uz dvorac u Klenovniku rano je osnovan perivoj. Najstariji dio perivoja (osnovan vjerojatno u drugom desetljeću 17. stoljeća, odmah nakon izgradnje dvorca) nalazi se sjeverozapadno od dvorca te su u njemu danas nalazi parterno uređeni dio. Krajem 18. stoljeća (ili početkom 19. stoljeća) na istočnoj i južnoj padini brežuljka nastao je engleski perivoj, koji je preoblikovan u drugoj polovici 19. stoljeća. U perivoju se nalaze ostaci nekada brojnih egzota kao iprimjerci zavičajnih vrsta drveća, među kojima se ističu stare tise promjera debla većeg od 1 m.

Povijesni podaci:

U Klenovniku je još u srednjem vijeku bio utvrđeni grad o kojem se ne zna mnogo. Nalazio se na brežuljku zapadno od današnjeg dvorca. Dvorac Klenovnik, najveći dvorac u Hrvatskoj, izgrađen je početkom 17. stoljeća. Do sredine 19. stoljeća dvorac je bio u vlasništvu obitelji Drašković, a od 1927. godine u njemu se nalazi bolnica.

Skip to content