Livade uz Bednju IV

HR2001411 Livade uz Bednju IV 

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska

Grad/općina: grad Varaždinske Toplice

Opis položaja: područje uz tok rijeke Bednje (Retkovec Svibovečki – Grešćevina)

Površina: 19,8521 ha

Ciljevi očuvanja:

Skip to content