Promotivni materijali

 

U okviru svoje djelatnosti Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ publicira podatke o zaštićenim dijelovima prirode, kao i ostalim prirodnim vrijednostima Varaždinske županije.

 

PUBLIKACIJE

Ptice uz Dravu u Varaždinskoj županiji

Vodozemci i gmazovi u Varaždinskoj županiji

Leptiri uz Bednju u Varaždinskoj županiji

 

DEPLIJANI

RP Mura Drava

Park šuma Trakošćan

Dravska park-šuma

Spilja Vindija

Arboretum Opeka

Gaveznica-Kameni vrh

Prirodne vrijednosti Varaždinske županije

 

PLAKATI

Zaštićeni dijelovi prirode Varaždinske županije

Ekološka mreža Natura 2000 u Varaždinskoj županiji

Arboretum Opeka

 

VIDEO

Regionalni park Mura-Drava

Put vila – poučna staza Trakošćan

 

Skip to content