Korisni linkovi

Varaždinska županija www.varazdinska-zupanija.hr

Turistička zajednica Varaždinske županije www.turizam-vzz.hr

Turistička zajednica Grada Varaždina www.tourism-varazdin.hr

Turističko-kulturno-informativni centar Lepoglava www.tkic.hr

Bioportal www.iszp.hr

Parkovi Hrvatske www.parkovihrvatske.hr

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu www.haop.hr

Agencija za zaštitu okoliša www.azo.hr

Državni zavod za zaštitu prirode www.dzzp.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr

Skip to content