Korisni linkovi

Varaždinska županija www.varazdinska-zupanija.hr

Turistička zajednica Varaždinske županije www.turizam-vzz.hr

Turistička zajednica Grada Varaždina www.tourism-varazdin.hr

Turističko-kulturno-informativni centar Lepoglava www.tkic.hr

Bioportal www.bioportal.hr

Geoportal: www.geoportal.dgu.hr/

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: www.mingor.gov.hr/

Zavod za zaštitu okoliša i prirode: www.haop.hr/hr/pocetna-stranica

„Poslušaj glas prirode“: www.glasprirode.hr/

Parkovi Hrvatske www.parkovihrvatske.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr

Skip to content