Natječaji i javna nabava

PODACI O NARUČITELJU
JU Podaci o naručitelju

 

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
JU Popis gospodarskih subjekata

 

PLAN NABAVE

NAPOMENA: Plan nabave Javne ustanove objavljen u Elektronskom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici: https://eojn.rh/plan-eo/944


JU Planovi nabave – arhiva
JU Plan nabave za 2023. godinu.
JU Plan nabave za 2023. godinu – I. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2023. godinu – II. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2024. godinu
JU Plan nabave za 2024. godinu – I. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2024. godinu – II. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2024. godinu –I II. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2024. godinu – IV. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2024. godinu – V. Izmjene i dopune

 

POSTUPCI JAVNE NABAVE

 

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE
JU Pravilnik za jednostavnu nabavu
JU Obavijesti o nabavi – arhiva
JU Obavijest o nabavi – usluga izrade projektne dokumentacije za uređenje i zaštitu unutarnjeg dijela spilje Vindija
JU Obavijest o nabavi – usluga administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – “Nabava usluge administrativnog i financijskog vođenja projekta IAS”
POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Usluga izrade stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V na temelju praćenja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji u sklopu projekta „Učinkovito upravljanje EM u Varaždinskoj županiji“
POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Usluga izrade stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Gornji tok Drave na temelju istraživanja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji u sklopu projekta „Učinkovito upravljanje EM u Varaždinskoj županiji“
JU ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE – “Usluga izrade stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V na temelju praćenja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji u sklopu projekta Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji”
JU ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE – “Usluga izrade stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Gornji tok Drave na temelju istraživanja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji u sklopu projekta Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji”
POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Nabava automobila u sklopu projekta IAS pod nazivom “Čupaj, kosi, invazivce iz prirode odnosi!”
POZIV NA DOSTAVU PONUDA – “Usluga izrade Studijske dokumentacije za prijavu i provedbu projektnog prijedloga obnove staništa na područjima ekološke mreže Livade uz Bednju I-V u sklopu projekta Učinkovito upravljanje područjima EM u Varaždinskoj županiji”

 

REGISTAR UGOVORA

NAPOMENA: Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, ustrojen je i objavljen u Elektronskom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


JU Registar ugovora za 2017. godinu
JU Registar ugovora za 2018. godinu
JU Registar ugovora za 2020. godinu
JU Registar ugovora za 2021. godinu

 

NATJEČAJI
JU Oglas za suradnika/cu na projektima
JU Obavijest o rezultatima testiranja
JU Natječaj za ravnatelja
JU Rješenje o imenovanju ravnatelja
JU Javni poziv za stručno osposobljavanje
JU Odluka o odabiru – stručno osposobljavanje
JU Natječaj za ravnatelja 2022. godine
JU Rješenje o imenovanju ravnatelja
JU Oglas za stručnog suradnika/cu
JU Upute i obavijesti kandidatima
JU Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za stručnog suradnika/cu
JU Zaključak o izboru kandidata – stručni suradnik

Skip to content