Natječaji i javna nabava

PODACI O NARUČITELJU
JU Podaci o naručitelju

 

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
JU Popis gospodarskih subjekata

 

PLAN NABAVE
JU Plan nabave za 2017. godinu
JU Plan nabave za 2018. godinu
JU Plan nabave za 2018. – I. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2018. – II. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2019. godinu
JU Plan nabave za 2020. godinu
JU Plan nabave za 2020. godinu – I. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2020. godinu – II. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2021. godinu
JU Plan nabave za 2021. godinu – I. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2021. godinu – II. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2021. godinu – III. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2022. godinu
JU Plan nabave za 2022. godinu – I. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2022. godinu – II. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2022. godinu – III. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2022. godinu – IV. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2022. godinu – V. Izmjene i dopune

 

POSTUPCI JAVNE NABAVE

 

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE
JU Pravilnik za jednostavnu nabavu
JU Obavijest o nabavi – Drava Life
JU Poziv na dostavu ponuda – vidikovac
JU Poziv na dostavu ponuda – info ploča
JU Poziv na dostavu ponuda – pripremni radovi
JU Obavijest o nabavi – radovi izrade manje infrastrukture i edukativno informativnih kazala –  „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Obavijest o nabavi  – pripremni i završni radovi – „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Obavijest o nabavi – usluge istraživanja – projekt „Riverside“
JU Obavijest o nabavi – Edukativno-informativna kazala – IVANŠČICA
JU Obavijest o nabavi – Radovi na uređenju odmorišta – IVANŠČICA
JU Obavijest o nabavi – Pripremni i završni radovi uređenja – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – radovi izrade manje infrastrukture  –  „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – pripremni i završni radovi – „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa I – RIVERSIDE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa II – RIVERSIDE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa II – RIVERSIDE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa IV – RIVERSIDE
JU Obavijest o nabavi – Radovi na uređenju odmorišta – IVANŠČICA
JU Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Pripremni i završni radovi uređenja – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Pripremni i završni radovi uređenja – VARAŽDINSKE TOPLICE – ponovljeni postupak
JU Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE – ponovljeni postupak
JU Obavijest o nabavi – Radovi uspostave i uređenja edukativnog igrališta – TRAKOŠĆAN
JU Obavijest o nabavi – Usluge izrade dizajna i uređenja edukativno-informativnih kazala – TRAKOŠĆAN
JU Obavijest o nabavi – Usluga izrade multimedijske aplikacije u sklopu projekta „RIVERSIDE“
JU Obavijest o nabavi – Usluga izrade koncepta interpretacije za Posjetiteljski centar Gaveznica – Kameni vrh
JU Obavijest o nabavi – usluga izrade publikacija o istraživanim vrstama i vodiča za promatranje ptica u sklopu projekta RIVERSIDE
JU Obavijest o nabavi – usluga izrade projektne dokumentacije za obnovu i uređenje Info-točke Arboretum Opeka

 

REGISTAR UGOVORA
JU Registar ugovora za 2017. godinu
JU Registar ugovora za 2018. godinu
JU Registar ugovora za 2020. godinu
JU Registar ugovora za 2021. godinu

 

NATJEČAJI
JU Oglas za suradnika/cu na projektima
JU Obavijest o rezultatima testiranja
JU Natječaj za ravnatelja
JU Rješenje o imenovanju ravnatelja
JU Javni poziv za stručno osposobljavanje
JU Odluka o odabiru – stručno osposobljavanje
JU Natječaj za ravnatelja 2022. godine

Skip to content