Natječaji i javna nabava

PODACI O NARUČITELJU
JU Podaci o naručitelju

 

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
JU Popis gospodarskih subjekata

 

PLAN NABAVE
JU Plan nabave za 2017. godinu
JU Plan nabave za 2018. godinu
JU Plan nabave za 2018. – I. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2018. – II. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2019. godinu
JU Plan nabave za 2020. godinu
JU Plan nabave za 2020. godinu – I. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2020. godinu – II. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2021. godinu
JU Plan nabave za 2021. godinu – I. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2021. godinu – II. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2021. godinu – III. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2022. godinu
JU Plan nabave za 2022. godinu – I. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2022. godinu – II. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2022. godinu – III. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2022. godinu – IV. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2022. godinu – V. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2022. godinu – VI. Izmjene i dopune
JU Plan nabave za 2023. godinu.

 

POSTUPCI JAVNE NABAVE

 

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE
JU Pravilnik za jednostavnu nabavu
JU Obavijest o nabavi – Drava Life
JU Poziv na dostavu ponuda – vidikovac
JU Poziv na dostavu ponuda – info ploča
JU Poziv na dostavu ponuda – pripremni radovi
JU Obavijest o nabavi – radovi izrade manje infrastrukture i edukativno informativnih kazala –  „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Obavijest o nabavi  – pripremni i završni radovi – „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Obavijest o nabavi – usluge istraživanja – projekt „Riverside“
JU Obavijest o nabavi – Edukativno-informativna kazala – IVANŠČICA
JU Obavijest o nabavi – Radovi na uređenju odmorišta – IVANŠČICA
JU Obavijest o nabavi – Pripremni i završni radovi uređenja – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – radovi izrade manje infrastrukture  –  „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – pripremni i završni radovi – „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa I – RIVERSIDE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa II – RIVERSIDE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa II – RIVERSIDE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa IV – RIVERSIDE
JU Obavijest o nabavi – Radovi na uređenju odmorišta – IVANŠČICA
JU Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Pripremni i završni radovi uređenja – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Pripremni i završni radovi uređenja – VARAŽDINSKE TOPLICE – ponovljeni postupak
JU Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE – ponovljeni postupak
JU Obavijest o nabavi – Radovi uspostave i uređenja edukativnog igrališta – TRAKOŠĆAN
JU Obavijest o nabavi – Usluge izrade dizajna i uređenja edukativno-informativnih kazala – TRAKOŠĆAN
JU Obavijest o nabavi – Usluga izrade multimedijske aplikacije u sklopu projekta „RIVERSIDE“
JU Obavijest o nabavi – Usluga izrade koncepta interpretacije za Posjetiteljski centar Gaveznica – Kameni vrh
JU Obavijest o nabavi – usluga izrade publikacija o istraživanim vrstama i vodiča za promatranje ptica u sklopu projekta RIVERSIDE
JU Obavijest o nabavi – usluga izrade projektne dokumentacije za obnovu i uređenje Info-točke Arboretum Opeka

 

REGISTAR UGOVORA

NAPOMENA: Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, ustrojen je i objavljen u Elektronskom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


JU Registar ugovora za 2017. godinu
JU Registar ugovora za 2018. godinu
JU Registar ugovora za 2020. godinu
JU Registar ugovora za 2021. godinu

 

NATJEČAJI
JU Oglas za suradnika/cu na projektima
JU Obavijest o rezultatima testiranja
JU Natječaj za ravnatelja
JU Rješenje o imenovanju ravnatelja
JU Javni poziv za stručno osposobljavanje
JU Odluka o odabiru – stručno osposobljavanje
JU Natječaj za ravnatelja 2022. godine
JU Oglas za stručnog suradnika/cu
JU Upute i obavijesti kandidatima
JU Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za stručnog suradnika/cu

Skip to content