JU Obavijesti o nabavi – arhiva

JU Obavijest o nabavi – Drava Life
JU Poziv na dostavu ponuda – vidikovac
JU Poziv na dostavu ponuda – info ploča
JU Poziv na dostavu ponuda – pripremni radovi
JU Obavijest o nabavi – radovi izrade manje infrastrukture i edukativno informativnih kazala –  „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Obavijest o nabavi  – pripremni i završni radovi – „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Obavijest o nabavi – usluge istraživanja – projekt „Riverside“
JU Obavijest o nabavi – Edukativno-informativna kazala – IVANŠČICA
JU Obavijest o nabavi – Radovi na uređenju odmorišta – IVANŠČICA
JU Obavijest o nabavi – Pripremni i završni radovi uređenja – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – radovi izrade manje infrastrukture  –  „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – pripremni i završni radovi – „Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa I – RIVERSIDE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa II – RIVERSIDE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa II – RIVERSIDE
JU Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – istraživanja Grupa IV – RIVERSIDE
JU Obavijest o nabavi – Radovi na uređenju odmorišta – IVANŠČICA
JU Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Pripremni i završni radovi uređenja – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Pripremni i završni radovi uređenja – VARAŽDINSKE TOPLICE – ponovljeni postupak
JU Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE
JU Obavijest o nabavi – Konstrukcije manje infrastrukture i edukativno-informativna kazala – VARAŽDINSKE TOPLICE – ponovljeni postupak
JU Obavijest o nabavi – Radovi uspostave i uređenja edukativnog igrališta – TRAKOŠĆAN
JU Obavijest o nabavi – Usluge izrade dizajna i uređenja edukativno-informativnih kazala – TRAKOŠĆAN
JU Obavijest o nabavi – Usluga izrade multimedijske aplikacije u sklopu projekta „RIVERSIDE“
JU Obavijest o nabavi – Usluga izrade koncepta interpretacije za Posjetiteljski centar Gaveznica – Kameni vrh
JU Obavijest o nabavi – usluga izrade publikacija o istraživanim vrstama i vodiča za promatranje ptica u sklopu projekta RIVERSIDE
JU Obavijest o nabavi – usluga izrade projektne dokumentacije za obnovu i uređenje Info-točke Arboretum Opeka

Skip to content