Dokumenti

OPĆI AKTI JU

Odluka o osnivanju JU
Statut JU
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu JU
Pravilnik o radu JU
Poslovnik o radu Upravnog vijeća JU
Odluka automobili_mobiteli JU
Odluka o naknadi Upravnog vijeća JU


PROGRAM RADA

Program rada JU – arhiva
Program rada JU za 2023. godinu.
Program rada JU za 2024. godinu

 

PLANOVI UPRAVLJANJA

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

PU 053 – Izvješće o Javnoj raspravi
PU 053 – Plan upravljanja – Livade kod Hudinčeca i Ljubeščica
PU 053 – Suglasnost MINGOR
PU 051 – Izvješće o Javnoj raspravi
PU 051 – Plan upravljanja – Vrsni dio Ravne gore
PU 051 – Suglasnost MINGOR
PU 055 – Izvješće o Javnoj raspravi
PU 055 – Plan upravljanja – Livade uz Bednju I-V i Park-šuma Trakošćan
PU 055 – Suglasnost MINGOR
PU 075 – Izvješće o Javnoj raspravi
PU 075 – Plan upravljanja – Strahinjčica i Vršni dio Ivančice
PU 075 – Suglasnost MINGOR
PU 007 – Izvješće o javnoj raspravi
PU 007 – Plan upravljanja – Regionalni park Mura-Drava
PU 007 – Suglasnost MINGOR

 

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan JU – arhiva
JU Financijski plan za 2023. godinu
JU Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu
JU Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu
JU I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu
JU I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu – Excel

JU Financijski plan za 2024. godinu
JU Financijski plan za 2024. godinu – Excel

JU Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. g. – EXCEL
JU Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. g. – Obrazloženja općeg dijela izvještaja
JU Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. g. – Obrazloženja posebnog dijela izvještaja

 

IZVJEŠĆA O RADU

Izvješća o radu – arhiva
Izvješće o radu za 2022. godinu – osnovno
Izvješće o radu za 2022. godinu – tablično
Izvješće o radu za 2023. godinu – osnovno
Izvješće o radu za 2023. godinu – tablično

 

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

JU sjednice Upravnog vijeća – arhiva
JU 16. sjednica Upravnog vijeća
JU 17. sjednica Upravnog vijeća
JU 18. sjednica Upravnog vijeća
JU 19. sjednica Upravnog vijeća
JU 20. sjednica Upravnog vijeća
JU 21. sjednica Upravnog vijeća
JU 22. sjednica Upravnog vijeća
JU 23. sjednica Upravnog vijeća
JU 24. sjednica Upravnog vijeća
JU 25. sjednica Upravnog vijeća
JU 26. sjednica Upravnog vijeća

 

KONCESIJSKA ODOBRENJA

Odluka o dodjeljivanju – Gaveznica-Kameni vrh

 

BILJEŠKE/OBRASCI

Financijski izvještaji JU – arhiva
JU Financijski izvještaj za 2022. godinu
JU Financijski izvještaj za 2022. godinu – Excel
Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
JU Financijski izvještaj za 2023. godinu – Excel
Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu

 

OSTALO

JU Dodjeljena bespovratna sredstva 2018
JU Dodijeljena bespovratna sredstva 2019
JU Dodijeljena bespovratna sredstva 2020
JU Dodijeljena bespovratna sredstva 2021
JU Dodijeljena bespovratna sredstva 2022.
JU Dodijeljena bespovratna sredstva 2023.

Skip to content