Dokumenti

OPĆI AKTI JU

Odluka o osnivanju JU
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JU
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JU
Statut JU
Odluka o I. izmjenama Statuta JU
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu JU

Poslovnik o radu Upravnog vijeća JU
Odluka automobili_mobiteli JU
Odluka o naknadi Upravnog vijeća JU

Pravilnik o radu JU

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – I. Izmjene

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – II. Izmjene


PROGRAM RADA

Program rada JU za 2017. godinu
Program rada JU za 2018. godinu
Program rada JU za 2019. godinu
Program rada JU za 2020. godinu
Program rada JU za 2021. godinu
Program rada JU za 2022. godinu
Program rada JU za 2023. godinu.

 

FINANCIJSKI PLAN

JU Financijski plan za 2017. godinu
JU Financijski plan za 2018. godinu
JU I. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu
JU Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu
JU Financijski plan za 2019. godinu
JU I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu
JU II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu
JU Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu
JU Financijski plan za 2020. godinu
JU I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
JU II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
JU III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
JU Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu
JU Financijski plan za 2021. godinu
JU I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu
JU Financijski plan za 2022. godinu
JU Godišnji izvještaj o izvršenju finacijskog plana za 2021. godinu
JU I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu
JU Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu
JU Financijski plan za 2023. godinu

 

IZVJEŠĆA O RADU

Izvješće o radu JU za 2016. godinu – osnovno
Izvješće o radu JU za 2016. godinu – tablično
Izvješće o radu JU za 2017. godinu-osnovno
Izvješće o radu JU za 2017. godinu-tablično
Izvješće o radu JU za 2018. godinu – osnovno
Izvješće o radu JU za 2018. godinu – tablično
Izvješće o radu JU za 2019. godinu – osnovno
Izvješće o radu JU za 2019. godinu – tablično
Izvješće o radu JU za 2020. godinu – osnovno
Izvješće o radu za 2020. godinu – tablično
Izvješće o radu za 2021. godinu – osnovno
Izvješće o radu za 2021. godinu – tablično

 

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

JU sjednice Upravnog vijeća – arhiva
JU 1. sjednica Upravnog vijeća
JU 2. sjednica Upravnog vijeća
JU 3. sjednica Upravnog vijeća
JU 4. sjednica Upravnog vijeća
JU 5. sjednica Upravnog vijeća
JU 6. sjednica Upravnog vijeća
JU 7. sjednica Upravnog vijeća
JU 8. sjednica Upravnog vijeća
JU 9. sjednica Upravnog vijeća
JU 10. sjednica Upravnog vijeća
JU 11. sjednica Upravnog vijeća
JU 12. sjednica Upravnog vijeća
JU 13. sjednica Upravnog vijeća

 

NATJEČAJI
JU Plan nabave za 2023. godinu.

 

KONCESIJSKA ODOBRENJA

Odluka o dodjeljivanju – Gaveznica-Kameni vrh

 

BILJEŠKE/OBRASCI

JU Financijski izvještaji za 2016. godinu
JU Bilješke za 2016. godinu
JU Financijski izvještaji za 2017. godinu
JU Bilješke za 2017. godinu
JU Financijski izvještaji za 2018. godinu
JU Financijski izvještaji za 2019. godinu
JU Financijski izvještaji za 2020. godinu
JU Financijski izvještaj za 2021. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
JU Financijski izvještaj za 2022. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu

 

OSTALO

JU Dodjeljena bespovratna sredstva 2018
JU Dodijeljena bespovratna sredstva 2019
JU Dodijeljena bespovratna sredstva 2020
JU Dodijeljena bespovratna sredstva 2021
JU Dodijeljena bespovratna sredstva 2022.

Skip to content