Dokumenti

OPĆI AKTI JU

Odluka o osnivanju JU
Statut JU
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu JU
Pravilnik o radu JU
Poslovnik o radu Upravnog vijeća JU
Odluka automobili_mobiteli JU
Odluka o naknadi Upravnog vijeća JU

Pravilnik o radu – I. Izmjene
Pravilnik o radu – II. Izmjene

PROGRAM RADA

Program rada JU za 2017. godinu
Program rada JU za 2018. godinu
Program rada JU za 2019. godinu
Program rada JU za 2020. godinu

 

FINANCIJSKI PLAN

JU Financijski plan za 2017. godinu
JU Financijski plan za 2018. godinu
JU I. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu
JU Financijski plan za 2019. godinu
JU I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu
JU II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu
JU Financijski plan za 2020. godinu
JU I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
JU II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

 

IZVJEŠĆA O RADU

Izvješće o radu JU za 2016. godinu – osnovno
Izvješće o radu JU za 2016. godinu – tablično
Izvješće o radu JU za 2017. godinu-osnovno
Izvješće o radu JU za 2017. godinu-tablično
Izvješće o radu JU za 2018. godinu – osnovno
Izvješće o radu JU za 2018. godinu – tablično
Izvješće o radu JU za 2019. godinu – osnovno
Izvješće o radu JU za 2019. godinu – tablično

 

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

JU 1. sjednica Upravnog vijeća
JU 2. sjednica Upravnog vijeća
JU 3. sjednica Upravnog vijeća
JU 4. sjednica Upravnog vijeća
JU 5. sjednica Upravnog vijeća
JU 6. sjednica Upravnog vijeća
JU 7. sjednica Upravnog vijeća
JU 8. sjednica Upravnog vijeća
JU 9. sjednica Upravnog vijeća
JU 10. sjednica Upravnog vijeća
JU 11. sjednica Upravnog vijeća
JU 12. sjednica Upravnog vijeća
JU 13. sjednica Upravnog vijeća
JU 14. sjednica Upravnog vijeća
JU 15. sjednica Upravnog vijeća
JU 16. sjednica Upravnog vijeća
JU 17. sjednica Upravnog vijeća
JU 18. sjednica Upravnog vijeća
JU 19. sjednica Upravnog vijeća
JU 20. sjednica Upravnog vijeća

KONCESIJSKA ODOBRENJA

Odluka o dodjeljivanju – Gaveznica-Kameni vrh

 

BILJEŠKE/OBRASCI

JU Financijski izvještaji za 2016. godinu
JU Bilješke za 2016. godinu
JU Financijski izvještaji za 2017. godinu
JU Bilješke za 2017. godinu
JU Financijski izvještaji za 2018. godinu
JU Financijski izvještaji za 2019. godinu

 

OSTALO

JU Dodjeljena bespovratna sredstva 2018
JU Dodijeljena bespovratna sredstva 2019