Završena je i izrada Plana upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice (PU 075)

U sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), donesen je i Plan upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice (PU 075), na čijoj su izradi zajednički radile JU „Zagorje zeleno“ i JU „Priroda Varaždinske županije“.

Ovaj plan upravljanja vezan je uz očuvanje 5 ciljnih stanišnih tipova (vezanih uz šume, travnjake i stjenovita staništa), kao i uz očuvanje 12 ciljnih vrsta (biljke modru sasu i jadransku kozonošku, velikouhog šišmiša, žutog mukača, saproksilne kornjaše jelenka, alpinsku strizibubu i veliku četveropjegu cvilidretu, leptire Grundovog šumskog bijelca, danju medonjicu, kiseličinog vatrenog plavca i kataksa te vretence gorskog potočara), koji su određeni kao ciljni za očuvanje na predmetnim područjima ekološke mreže Natura 2000.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, planovi upravljanja donose se na razdoblje od 10 godina, uz mogućnost izmjene/nadopune nakon pet godina. Plan upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice (PU 075), zajedno s Izvješćem o javnoj raspravi i suglasnosti MINGOR-a, možete preuzeti ovdje.

Skip to content