MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI I DAN ZAŠTITE PRIRODE U HRVATSKOJ

Svake godine se 22. svibnja obilježava kao Međunarodni dan biološke raznolikosti, a to je ujedno i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana biološke raznolikosti je „Naša bioraznolikost, naša hrana, naše zdravlje“, kojom se želi ukazati na postojeće probleme u svijetu te pobuditi svijest ljudi o međuzavisnosti čovjeka i prirode.

Poljoprivreda je u kontekstu očuvanja bioraznolikosti jedna od najvažnijih ljudskih djelatnosti, obzirom da način gospodarenja u poljoprivredi izravno utječe i na stanje očuvanosti prirode. Sve agrotehničke mjere koje smanjuju upotrebu pesticida i mineralnih gnojiva izravno pridonose očuvanju bioraznolikosti, ali i kvaliteti hrane. U tom smislu postoji snažna poveznica između našeg zdravlja, hrane i očuvanja prirode. (više na https://www.cbd.int)

Povodom obilježavanja 22. svibnja pozivamo vas da upoznate prirodne vrijednosti Varaždinske županije, te skrećemo pažnju da očuvanje bioraznolikosti mora biti zadaća svakoga od nas – jer savjesnim i odgovornim ponašanjem svakodnevno možemo pridonjeti kvaliteti našeg života, ali i kvaliteti života generacija koje dolaze. (više na https://priroda-vz.hr/edukativni-kutic/)

Skip to content