Katalog informacija

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, JU „PRIRODA Varaždinske županije“ kao institucija želi omogućiti i osigurati informacije fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja.

Pravo na informaciju ostvaruje se usmenim ili pismenim zahtjevom. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i poslati ga:

  • elektroničkom poštom na zastita.prirode@vz.t-com.hr
  • poštom na adresu: JU „PRIRODA Varaždinske županije“, Ulica Stanka Vraza 4, 42 000 Varaždin s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”
  • telefaksom na broj 00385 (0)42 300 641

Za usmene upite i dodatne informacije molimo obratite se službeniku za informiranje na broj 00385 (0)42 300 642

JU Katalog informacija

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Popis zaštićenih dijelova prirode Varaždinske županije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Skip to content