Katalog informacija

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, JU „PRIRODA Varaždinske županije“ kao institucija želi omogućiti i osigurati informacije fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja.

Odlukom ravnateljice Javne ustanove za službenika za informiranje Javne ustanove imenovana je Alenka Car, a njezinom zamjenom Marijeta Barlek.

Pravo na informaciju ostvaruje se usmenim ili pismenim zahtjevom. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i poslati ga:

  • elektroničkom poštom na zastita.prirode@vz.t-com.hr, a.car@priroda-vz.hr
  • poštom na adresu: JU „PRIRODA Varaždinske županije“, Ulica Stanka Vraza 4, 42 000 Varaždin s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”
  • telefaksom na broj 00385 (0)42 300 641

Za usmene upite i dodatne informacije molimo obratite se službeniku za informiranje na broj 00385 (0)42 300 642

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Javne ustanove

JU Katalog informacija

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Popis zaštićenih dijelova prirode Varaždinske županije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu – Excel

Skip to content