Donesen Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava (PU 007)

U sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), donesen je i Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007), na čijoj su izradi zajednički radile javne ustanove iz Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije. To je peti plan upravljanja koji je donesen za područje Varaždinske županije te ujedno i posljednji u Hrvatskoj.

Donošenjem ovoga plana završene su višegodišnje opsežne, sveobuhvatne i vrlo kompleksne aktivnosti na izradi pet planova upravljanja za područje Varaždinske županije, u sklopu kojih je ukupno održano preko 50 različitih radionica, tematskih radnih grupa, okruglih stolova i sastanaka sa dionicima, kao i preko 30 koordinacijskih internih sastanaka. Provedene aktivnosti na izradi planova doprinjele su boljem upoznavanju i informiranju dionika s područjima ekološke mreže Natura 2000 u Varaždinskoj županiji, biljnim i životinjskim vrstama i staništima koji su ciljevi očuvanja za pojedina područja ekološke mreže, kao i s aktivnostima koje je potrebno provoditi u cilju njihovog očuvanja.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, planovi upravljanja donose se na razdoblje od 10 godina, uz mogućnost izmjene/nadopune nakon pet godina. Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007), zajedno s Izvješćem o javnoj raspravi i suglasnosti MINGOR-a, možete preuzeti ovdje.

 

Skip to content