Zimsko prebrojavanje ptica vodarica – siječanj 2019.

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica, poznatije kao IWC (International Waterbird Census), međunarodna je inicijativa na kojoj sudjeluje više od 140 zemalja i više tisuća volontera diljem svijeta a odvija se tijekom siječnja svake godine.

U to vrijeme udruge i znanstvene organizacije za zaštitu ptica i prirode širom Europe pozivaju ljude da promatraju ptice na stotinama lokacija, te da zajedno procijene veličine njihovih populacija. Siječanj je pogodan za prebrojavanje vodarica jer je najhladniji mjesec u godini, te se smatra da su do tada sve ptice vodarice na svojim zimovalištima, pa je na tim mjestima njihova koncentracija najveća. Također, ptice tada još nisu započele s proljetnom seobom te zbog toga neće doći do dvostrukog prebrojavanja.

Organizatori IWC-a u Hrvatskoj su Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i Udruga Biom. U Zimskom prebrojavanju ptica vodarica na području Varaždinske županije i ove godine su (četvrti puta zaredom) sudjelovali učenici Prve gimnazije Varaždin u pratnji profesorica Martine Vidović i Anamarije Melnjak, kao i nekoliko drugih zainteresiranih ljubitelja ptica. Neizostavnu opremu za promatranje ptica (dalekozore, durbine, determinacijske ključeve za ptice) i ovog puta ustupila im je Javna ustanova PRIRODA Varaždinske županije. Prilikom prebrojavanja ove je godine determinirano najviše vrsta ptica do sada (njih 13), ali je brojnost bila gotovo 3 puta manja u odnosu na prethodne godine. Učenici su tom prilikom mogli promatrati i neke od strogo zaštićenih vrsta ptica vodarica poput ćubastog gnjurca (Podiceps cristatus), velike bijele čaplje (Casmerodius albus), patke gogoljice (Netta rufina) ili malog vranca (Phalacrocorax pygmaeus), kao i brojne druge vrste poput malog gnjurca (Tachybaptus ruficollis), sive čaplje (Ardea cinerea), liske (Fulica atra), divlje patke (Anas platyrhynchos), glavate patke (Aythya ferina), krunate patke (Aythya fuligula), velikog vranca (Phalacrocorax carbo), riječnog galeba (Larus ridibundus) te crvenokljunog labuda (Cygnus olor).

Vodarice su sve ugroženija skupina ptica, prvenstveno zbog uništavanja močvarnih staništa širom svijeta. Siječanjskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste. Uspoređivanjem s brojnostima iz prethodnih godina procjenjuje se status populacija (rastu li, padaju ili su stabilne), kao i ugroženost pojedinih vrsta. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa. Stoga je potrebna međunarodna suradnja u promatranju ptica, sakupljanju podataka te njihovoj razmjeni sa znanstvenom i zaštitarskom zajednicom. U promatranju i razmjeni podataka mogu sudjelovati ljubitelji prirode svih uzrasta, te vas pozivamo da se uključite u aktivnosti zimskog prebrojavanja ptica vodarica (više na https://www.biom.hr/vijesti/poziv-na-zimsko-prebrojavanje-ptica-vodarica-sijecanj-2019/ ).

Skip to content