Zdrava šuma za zdrave ljude

U utorak, 21. ožujka, na području Dravske park-šume u Varaždinu provedena je akcija sadnje drveća, koju su u sklopu već tradicionalne akcije „Dani zajedničke sadnje“ zajednički organizirale Hrvatske šume d.o.o. u suradnji s Varaždinskom županijom i Javnom ustanovom „Priroda Varaždinske županije“, a podršku ovoj akciji dao je i Grad Varaždin. Ova akcija sadnje bila je ujedno i prilika da se javnost podsjeti na važnost očuvanja šuma, te zajednički obilježi Međunarodni dan šuma, koji se svake godine obilježava upravo 21. ožujka, na prvi dan proljeća.

Poznate su brojne općekorisne funkcije šuma, šume imaju značajnu ulogu u pročišćavanju vode i zraka, apsorpciji ugljika i proizvodnji kisika, ključnu ulogu u borbi protiv sve izraženijih klimatskih promjena, a povodom ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana šuma posebno se želi istaknuti da šume podržavaju i različite aspekte zdravlja čovjeka. Samo zdrava šuma može pružati mnoge dobrobiti, jedna od najvažnijih je utjecaj na zdravlje čovjeka, stoga je važno kontinuirano raditi na obnovi i zaštiti šuma.

Iako se šume pomlađuju samostalno, vrlo često potrebna im je i pomoć čovjeka. Drveće neizostavno dostiže svoju fiziološku zrelost i polako odumire, a smanjenju vitalnosti šumskih sastojina doprinose i klimatske promjene te promjene stanišnih uvjeta. Također, uslijed vremenskih nepogoda pojedina su stabla izvaljena ili prelomljena. Na čistine nastale nakon uklanjanja stabala nadire bujna grmolika vegetacija često invazivnih vrsta, koja onemogućava prirodno pomlađivanje šume. Stoga su za očuvanje šuma neizostavno potrebne i aktivnosti sadnje i njege. Kroz sadnju stotinjak sadnica zavičajnih, šumskih vrsta drveća (bijela topola, hrast lužnjak, divlja kruška, divlja trešnja, lipa), provedenom se akcijom nastoji potaknuti obnova i pomlađivanje višestruko zaštićene Dravske park-šume u Varaždinu. Dravska park-šuma predstavlja „pluća grada Varaždina“, na nama je da je štitimo i očuvamo, jer samo će zdrava šuma moći utjecati na kvalitetu života i zdravlje ljudi.

 

 

Skip to content