Završen EU projekt „Tri rijeke=Jedan cilj“

U studenom 2015. godine završio je projekt „Obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog rezervata biosfere“ (akronim Tri rijeke=Jedan cilj), na kojem je jedan od partnera bila i Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“. U okviru projekta realizirane su različite aktivnosti na području prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (u Mađarskoj i Hrvatskoj) koje su se provodile u cilju obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti područja uz rijeku Dravu, te uspostave suradnje između hrvatskih i mađarskih partnera na projektu.

Projektne aktivnosti Javne ustanove „PRIRODA Varaždinske županije“ odnosile su se izradu i postavljanje 2 osmatračnice za ptice na području regionalnog parka Mura-Drava u Varaždinskoj županiji zajedno s pratećim info-pločama, nabavu opreme potrebne za promatranje ptica (ključevi za prepoznavanje ptica, dalekozori, spektivi), kao i tiskanje publikacije o pticama uz Dravu u Varaždinskoj županiji. Projekt je financiran u sklopu Operativnog programa prekogranične suradnje IPA CBC Mađarska – Hrvatska 2007-2013.

Više na: www.ipa3r-1a.eu

Skip to content