Zaštita Varaždinskog groblja, spomenika parkovne arhitekture

U organizaciji varaždinskog komunalnog poduzeća Parkovi d.o.o. i Javne ustanove Priroda Varaždinske županije, u utorak, 5. rujna u Tehnološkom parku u Varaždinu održan je okrugli stol na temu zaštite i očuvanja vegetacije Varaždinskog groblja, zaštićenog prirodnog i kulturnog dobra. Naime, proteklih godina sve je izraženiji problem sušenja vegetacije, pogotovo zelenih zidova tuja po kojima je Varaždinsko groblje posebno prepoznatljivo.

U okviru okruglog stola predstavljeni su rezultati svih do sada provedenih analiza zdravstvenog stanja tuja, pokušali su se prepoznati uzroci postojećih problema te u konačnici predložiti potencijalna rješenja i preporuke za njihovo rješavanje. U raspravi su, uz predstavnike Parkova i Javne ustanove Priroda Varaždinske županije, sudjelovali stručnjaci iz Hrvatskog šumarskog instituta, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, Ministarstva poljoprivrede – Područne službe za stručnu podršku, Sekcije za urbano šumarstvo Hrvatskog šumarskog društva, Konzervatorskog odjela u Varaždinu Ministarstva kulture i medija, Centra za zaštitu bilja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Prirodoslovnog odjela Gradskog muzeja u Varaždinu, kao i poduzeća Urbani šumari d.o.o., koje je i provelo recentne analize zdravstvenog stanja.

Zaključno, u okviru okruglog stola je istaknuto kako sušenje tuja na Varaždinskom groblju nije posljedica prisustva samo jednog štetnika ili bolesti, već kompleksna kombinacija njih nekoliko, a isto tako pretpostavka je kako sušenju tuja značajno pridonose i abiotski čimbenici, poput izrazite zbijenosti i kvalitete tla, radijacije topline, ali i klimatskih promjena. Neke od preporuka za sanaciju i unapređenje postojećeg stanja odnose se na poboljšanje stanišnih uvjeta kao i fiziološkog stanja biljaka, ali i pronalaženja zamjenskih vrsta za sadnju.

Skip to content