Zaštita podzemlja kroz upoznavanje speleoloških objekata Varaždinske županije

Daleko od ljudskih očiju, u podzemlju Ivanščice i Ravne gore krije se velika zaliha pitke vode ali i odbačeni otpad – jedna od najvećih prijetnji zalihama podzemne pitke vode u Varaždinskoj županiji, istaknuto je jučer na predavanju koje je u Županijskoj palači u Varaždinu organizirala Speleološka udruga „Kraševski zviri“ u suradnji s Javnom ustanovom PRIRODA Varaždinske županije.

Naime, krš u Hrvatskoj zauzima preko 50% ukupne površine kopna, od čega mali, ali važan dio pripada i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Na području Varaždinske županije okršeni su dijelovi planinskih masiva Ivanščice, Ravne gore, Kalnika te Varaždinsko-topličkog gorja. Najveći broj speleoloških objekata nalazi se na Ravnoj gori koja je i najokršenija, nakon čega slijedi Ivanščica. Upravo o provedenim istraživanjima speleoloških objekata (špilja i jama) na području Ivanščice i Ravne gore u Varaždinskoj županiji, govorile su Vinka Dubovečak i Valentina Kraš, predstavnice Speleološke udruge „Kraševski zviri“ iz Ivanca.

Speleološka udruga „Kraševski zviri“ iz Ivanca djeluje već preko 13 godina i aktivna je članica Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza. Uz aktivnosti na popularizaciji speleologije, provođenju znanstvenih i stručnih istraživanja, udruga je aktivna i u organizaciji speleoloških tečajeva, radionica i škola, kao i u provođenju akcija čišćenja onečišćenih speleoloških objekata, te time značajno doprinosi zaštiti prirode Varaždinske županije.

Pojedini speleološki objekti s područja Varaždinske županije, poput Cerjanske špilje, Zdenca pri Ciglaru i Špilje pod Špicom uključeni su i u Ekološku mrežu Natura 2000, dok su špilje Vindija i Mačkova pećina ujedno i zaštićeni Paleontološki spomenici prirode te kulturno dobro Republike Hrvatske.

Odlaganje otpada u podzemlje raširena je praksa koja ugrožava zalihe podzemne pitke vode, ali i svjetski jedinstvenu špiljsku faunu. Brojnost onečišćenih speleoloških objekata, kao i složenost njihove sanacije danas predstavljaju veliki problem. Radom speleoloških udruga postignut je značajan napredak u prepoznavanju ovog problema, kao i u organiziranom pristupu zaštiti krškog podzemlja na svim razinama. Važna karika u očuvanju podzemne geobaštine je i edukacija šire i stručne javnosti, čemu značajno doprinosi i ovo predavanje.

Skip to content