Započeli radovi uređenja edukativnog igrališta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu

Javnoj ustanovi PRIRODA Varaždinske županije odobren je Projekt uređenja edukativnog igrališta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu, koji je krajem 2018. godine prijavljen na Natječaj iz Programa ruralnog razvoja za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tipa operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Projekt obuhvaća uređenje područja nekadašnjeg, trenutno devastiranog dječjeg igrališta koje se nalazi u jugoistočnom dijelu Dravske park-šume u Varaždinu u edukativni šumski eko-kutić (obnovu postojećeg drvenog šesterokutića s klupama, postavljanje spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, info-ploča, šumskog slušala i svirala te edukativnih slagalica i setova za učenje o šumskom ekosustavu i važnosti njegovog očuvanja), kao i zahvate uređenja okolnog šumskog područja u kojem se nalazi i Botanički spomenik prirode – Skupina stabala bijelih topola. U realizaciju projekta uključiti će se i grad Varaždin postavljanjem dječjih igrala, dok su Hrvatske šume već započele s aktivnostima uklanjanja suhih i opasnih stabala iz tog dijela šume.

Uz planiranu nadomjesnu sadnju u prorijeđenim dijelovima šume, vjerujemo da će započete aktivnosti rezultirati unapređenjem postojećeg stanja ovog višestruko zaštićenog područja (park-šuma, regionalni park, ekološka mreža Natura 2000, petodržavni UNESCO biosferni rezervat Mura-Drava-Dunav).

Skip to content