Započela je izrada planova upravljanja za područja ekološke mreže Natura 2000 i zaštićena područja u Varaždinskoj županiji

Početkom 2021. godine započeo je proces izrade Planova upravljanja za područja ekološke mreže Natura 2000, koji obuhvaćaju i neka od zaštićenih područja odn. područja ekološke mreže u Varaždinskoj županiji. Planovi upravljanja izrađuju se u okviru velikog projekta pod nazivom Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojemu je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, projekt je financiran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a vrijedan je 186.497.150,36 kuna.

Planovi upravljanja strateški su dokumenti javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode kojima se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Njihova izrada propisana je Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i donose se za razdoblje od 10 godina. Za područje Varaždinske županije u tijeku je izrada 5 planova upravljanja, koji će u konačnici obuhvatiti 13 područja ekološke mreže Natura 2000 u Varaždinskoj županiji, zajedno sa 7 zaštićenih područja koja se nalaze unutar njih.

Plan upravljanja pod šifrom 007 obuhvaća i područje uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji  (odn. pripadajuća područja ekološke mreže i zaštićena područja), dok plan pod šifrom 075 obuhvaća područje ekološke mreže vršni dio Ivančice koje se nalazi i u Varaždinskoj županiji. Ti se planovi izrađuju u suradnji s javnim ustanovama iz susjednih županija. Preostala tri plana upravljanja JU PRIRODA Varaždinske županije izrađuje samostalno: plan pod šifrom 051 obuhvaća područje ekološke mreže vršni dio Ravne gore i pripadajuća zaštićena područja (Vindija i Mačkova pećina), plan pod šifrom 053 obuhvaća livade kod Hudinčeca i livade u Ljubeščici koje su važne za očuvanje Natura vrste jadranska kozonoška, dok plan upravljanja pod šifrom 055 obuhvaća Natura područja livada uz rijeku Bednju, zajedno s park-šumom Trakošćan.

Konačan cilj ovog planskog procesa je izrada održivih i provedivih planova upravljanja, koji će zajedničkim naporima svih dionika (odn. korisnika koji djeluju ili su prisutni na području obuhvata pojedinog plana) doprinijeti očuvanju prirodnih vrijednosti područja, prvenstveno vrsta i staništa koja su određena kao ciljna za očuvanje unutar pojedinih područja ekološke mreže Natura 2000.

Skip to content