Zanimljivosti o žutom mukaču

Žuti mukač (Bombina variegata) mala je žaba iz porodice mukača koja naraste u prosjeku do svega 5 cm duljine, a može se vidjeti u manjim vodenim površinama, kao što su lokve ili kolotrazi na šumskim putevima. Ovu je vrstu žabe gotovo nemoguće uočiti kad miruje, jer smećkastom bojom gornjeg dijela tijela (koji je izložen pogledu), žuti je mukač gotovo stopljen s okolišem. Stoga se teže razabire na tlu, vlažnom mulju ili među opalim trulim lišćem.

U odnosu na neupadljivu gornju stranu tijela i izraženo zaštitno obojenje, donji dio tijela ove vrste (koji se uobičajeno ne vidi jer se nalazi uz tlo ili mulj), živo je obojen i ističe se kontrastom žutih i crnih pjega. U slučaju opasnosti, žuti mukač iz bradavica na koži izlučuje otrovne spojeve kojima se brani, pri čemu se izvrne na leđa i napadaču pokazuje svoj jarko obojeni trbuh.

A jeste li znali da je trbušno obojenje kod žutog mukača jedinstveno za svaku jedinku, poput otiska prsta kod čovjeka? Uz navedeno, žuti mukač ima još jedno interesantno obilježje, a to je zjenica u obliku srca! Mukači su dobili ime po svojem karakterističnom glasanju (mukanju), koje podsjeća na hukanje sova.

Žuti mukač je strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj, a zaštićen je i Bernskom konvencijom odnosno Konvencijom o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Appendix II, strogo zaštićena vrsta) te europskom Direktivom o zaštiti staništa i vrsta (Annex II, IV). U Varaždinskoj županiji ova je vrsta određena kao ciljna za očuvanje na područjima europske ekološke mreže Natura 2000 Vršni dio Ivančice i Vršni dio Ravne gore.

Skip to content