Volonterska akcija čišćenja strme riječne obale za bregunice

Javna ustanova PRIRODA Varaždinske županije partner je na projektu Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation (akronim: lifelineMDD) u sklopu kojega je jedna od projektnih aktivnosti i provedba volonterskih akcija vezanih uz riječne ptice, odnosno čišćenje i održavanje staništa i lokacija na kojima gnijezde, u suradnji s lokalnom zajednicom.

U tom smislu u suradnji sa ŠRK „Općine Cestica 1995“ organizirana je i provedena akcija održavanja, odnosno čišćenja strme riječne obale na području Općine Cestica uzvodno od Ormoškog jezera (na lokaciji poznatoj pod nazivom “Amerika“), za koju imamo podatak o nekadašnjem gniježđenju bregunica. Lokacija se nalazi unutar višestruko zaštićenog područja (Regionalni park Mura-Drava, ekološka mreža NATURA 2000, UNESCO-ov Petodržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav).

Bregunica je jedna od najmanjih lastavica, pretežno smeđe boje sa svjetlijim trbuhom, dugim krilima i neznatno urezanog repa koja živi u kolonijama. Njihova prisutnost na nekom području pokazatelj je dobro očuvanih rijeka i riječnog ekosustava. Gnijezde na strmim riječnim obalama gdje je sediment pogodan za iskapanje rupa te svake godine traže nove i svježe erodirane obale jer su stare rupe pune parazita. Mogu imati dva legla (od svibnja do srpnja), a u gnijezdo polažu 4-5 bijelih jaja. Osim toga što su pokazatelj prirodnosti rijeka, bregunice su važna vrsta jer u značajnoj mjeri mogu reducirati insekte poput komaraca. Regulacija rijeka, hidroelektrane i upotreba pesticida utječu na smanjenje brojnosti populacije ove vrste.

S ciljem osiguravanja pogodnih uvjeta za gniježđenje čime se doprinosi i opstanku vrste, volonteri su tijekom volonterske akcije ručno uz pomoć alata uređivati obalu. Očišćen je gornji pjeskovito-praporni sloj obale, uklonjena nepotrebna vegetacija s obale kako bi bregunice mogle lakše pronaći pogodno mjesto za gniježđenje. Prilikom volonterske akcije očišćeno je oko stotinjak metara strme obale na kojoj ne dolazi do prirodne erozije zbog provedenih zahvata na Dravi. Cilj volonterske akcije je i povećanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti bregunica i ostalih ptica za cijeli ekosustav.

 

Skip to content